Coaching

Słowo coaching pochodzi od francuskiego słowa coche, oznaczającego woźnicę, który przewozi ludzi do określonego miejsca. To porównanie trafnie oddaje ideę coachingu, w którym klient dosłownie „przewożony” jest przez coacha w określone przez siebie miejsce.

Coaching to metoda wspierająca rozwój, jej celem jest inspirowanie i pomoc w wykorzystaniu potencjału danej osoby. W coachingu nie skupiamy się na problemach, przedmiotem zainteresowania są możliwości rozwoju.

A zatem coaching to metoda dla osób stabilnych emocjonalnie, które chcą się rozwijać, chcą zmienić lub ulepszyć coś w życiu zawodowym, prywatnym.

W relacji z coachem to klient jest ekspertem od samego siebie, relacja z coachem ma charakter partnerski.

W Naszej placówce coaching jest realizowany w formie spotkań indywidualnych, trwających 50 minut. Częstotliwość spotkań ustalana jest po spotkaniu wstępnym (zazwyczaj 2 x w miesiącu). Coaching jest metodą krótkoterminową, standardowa ilość spotkań w coachingu to od 6 do 12 sesji.

Coaching jest dla Ciebie jeśli chcesz:

• znaleźć swoją drogę zawodową, życiową,

• rozwijać się w sferze zawodowej, życiowej,

• lepiej poznać samego siebie,

• zmienić pracę, przebranżowić się,

• skutecznie zarządzać swoim czasem i realizować wyznaczone cele,

• zmienić niekorzystny styl życia, np. chcesz schudnąć.

• nauczyć się auto-motywacji.

Specjaliści:

mgr Justyna Galińska – Walas