Pomoc psychologiczna

Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy dedykowaną dla osób, które doświadczają różnych problemów życiowych, czują się zmęczone i bezradne wobec sytuacji, które je spotykają, czują się osamotnione.

Pomoc ze strony psychologa obejmuje diagnozę problemu, pomoc w zmianie schematów zachowań, które przyczyniają się do złego samopoczucia, udzielanie wsparcia emocjonalnego.
To wszystko odbywa się w bezpiecznej atmosferze, z zachowaniem dyskrecji, ponieważ psycholog zobowiązany jest tajemnicą zawodową do ochrony prywatności pacjenta.

Poradnictwo psychologiczne pomaga w odzyskaniu równowagi emocjonalnej, odzyskaniu przekonania o możliwości wpływania na swoje życie, tak, aby żyło się szczęśliwiej.

Spotkania w ramach poradnictwa psychologicznego realizowane są w formie spotkań indywidualnych, trwających 50 minut. Częstotliwość spotkań ustalana jest po spotkaniu wstępnym (zazwyczaj 1 x w tygodniu).

Wsparcie psychologiczne jest dla Ciebie jeśli:

• masz obniżony nastrój,

• doświadczasz stanów lękowych,

• doświadczyłeś utraty bliskiej osoby,

• przeżywasz kryzys w życiu prywatnym, zawodowym,

• doświadczasz choroby,

• doświadczasz trudności życiowych.

Specjaliści:

mgr Justyna Galińska – Walas

mgr Katarzyna Kuzioła

mgr Edyta Matejek

mgr Monika Nicek

mgr Dominika Kłębukowska-Wąchocka