Psychoterapia rodzin, par i małżeństw

Terapia małżeńska (par) jest formą psychoterapii przeznaczoną dla osób będących w związku i przeżywających kryzys. Terapia małżeńska może okazać się jedynym ratunkiem dla związku, gdy partnerzy nie potrafią sobie radzić z konfliktami i sporami, a żale, pretensje i skrywane urazy pogłębiają kryzys, prowadzący do rozstania.

Terapia rodzin jest taką formą terapii, w której najczęściej uczestniczy cała rodzina. Wynika to z faktu, iż rodzina tworzy system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników mają swoje odzwierciedlenie w działaniu całego systemu rodzinnego, ale i system rodzinny może wpływać na powstawanie zaburzeń u poszczególnych jego członków. Wskazaniem do tego rodzaju terapii są min.: problemy we wzajemnych relacjach, kryzysy życiowe, choroby przewlekłe, trudności wychowawcze.

Spotkania odbywają się w warunkach, które zapewniają anonimowość i intymność klientom. Mają charakter rozmowy pomiędzy terapeutą, a parą czy rodziną w trakcie której terapeuta poprzez pytania stara się dotrzeć do źródeł i przyczyn pojawiających się problemów.

Specjaliści:

mgr Anna Bytys

mgr Dominika Kłębukowska-Wąchocka