Terapia środowiskowa

Zespół Leczenia Środowiskowego zapewnia ciągłą, zindywidualizowaną specjalistyczną opiekę sprawowaną przez zespół specjalistów tj. lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarki, terapeutów środowiskowych oraz pracownika socjalnego w ramach spotkań w środowisku domowym osoby potrzebującej leczenia i wsparcia lub w siedzibie Zespołu.

Zespół oferuje pomoc osobom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, głównie z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii, zaburzeń afektywnych oraz organicznych zaburzeń psychicznych, w tym:

  • osobom z rozpoznaniem schizofrenii i innych psychoz, zaburzeń afektywnych (depresja, mania) oraz organicznych zaburzeń psychicznych np. otępienia
  • osobom ze wskazaniem długoterminowego leczenia z powodu zaburzeń w zdrowiu psychicznym, które pozostają dłuższy czas w domu
  • osobom potrzebującym czasowej pomocy i wsparcia w okresach nasilenia choroby
  • osobom w pierwszym epizodzie choroby psychicznej
  • osobom doświadczającym problemów w funkcjonowaniu powstałych na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
  • osobom, które dotychczas często powracały do szpitala psychiatrycznego

Wsparcia udzielamy także członkom rodzin i opiekunom osób z zaburzeniami psychicznymi. W razie wskazań do objęcia opieką środowiskową (domową) w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub psychiatry (NFZ)

Specjaliści:

lek. Grzegorz Małaj

mgr Emilia Walęciuk-Warchocka

mgr Katarzyna Kuzioła

mgr Justyna Galińska – Walas