Zespół terapeutyczny
GRZEGORZ MAŁAJ
Lekarz, specjalista psychiatra II stopnia, specjalista terapii środowiskowej, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie szkolenia
SEBASTIAN MASTERNAK
Lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji. Młodszy asystent w Klinice Psychiatrii SPSK1 w Lublinie
EMILIA WALĘCIUK-WARCHOCKA
Psychoterapeuta, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu w modelu zintegrowanym, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP, specjalista terapii środowiskowej, terapeuta Otwartego Dialogu, trener Asystentów Zdrowienia, specjalista piel. psychiatrycznego
KATARZYNA KUZIOŁA
Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. Ukończyła 4 letni kurs psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP
ANNA BYTYS
Psychoterapeuta systemu rodzinnego i par, pedagog, pracuje terapeutycznie w nurcie systemowym po ukończeniu 2,5-letniego kursu psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii. Kontynuuje kurs psychoterapii w ramach certyfikacji prowadzi wsparcie psychoonkologiczne po ukończonych studiach podyplomowych z Psychoonkologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia, certyfikowany realizator programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców" rekomendacja ORE, terapeuta EEG Biofeedback kurs I i II stopnia.
EDYTA MATEJEK
Psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, trener terapii ręki I i II stopnia, certyfikowany trener umiejętności społecznych
JUSTYNA GALIŃSKA-WALAS
Psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP, asystent psychodramy wg. Moreno, trener coachingu. W pracy korzysta z metod związanych z arteterapią, pracą z ciałem, psychodramą.
MONIKA NICEK
Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, trener. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu InterEgo rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
DOMINIKA KŁĘBUKOWSKA-WĄCHOCKA
Psycholog, pedagog, psychoterapeuta w trakcie kwalifikacyjnego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym, organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid i rekomendowanego przez Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Muzykoterapeuta - ukończyła 2,5 letnie studia podyplomowe na Akademii Muzycznej w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami, z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w każdym wieku. Przyjmuje dzieci, młodzież i dorosłych.

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo, informujemy iż z dniem 01.09.2023 r. Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej przy ul. Szkolnej 4 w Łęcznej zakończyło działalność medyczną. Dziękujemy wszystkim specjalistom i pacjentom za współpracę i obdarzenie nas zaufaniem.

Dane kontaktowe:
lek. Grzegorz Małaj: CENTRUM PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ, ul. Lwowska 12, Lublin tel: 81 740 24 14
mgr Emilia Walęciuk-Warchocka: FENIKS GABINET PSYCHOTERAPII Okopowa 5, III piętro, pokój 367, Lublin tel.: 517 703 100