Strona główna

O NAS

W Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej prowadzimy Poradnię Zdrowia Psychicznego i Zespół Leczenia Środowiskowego, zapewniamy ciągłą, zindywidualizowaną opiekę specjalistyczną, sprawowaną przez zespół specjalistów.

W skład zespołu terapeutycznego wchodzą: lekarz psychiatra, terapeuta środowiskowy, psycholog, psychoterapeuta, pielęgniarka.

Leczenie i terapię prowadzimy w Centrum i w środowisku życia osoby potrzebującej wsparcia tj. u niej w domu.

Osoby, z którymi pracujemy w terapii i leczeniu, wspieramy w wychodzeniu z choroby i podnoszeniu jakości i komfortu ich życia.

JAK POMAGAMY?

Pomoc świadczona jest w formie:
porad psychiatrycznych,
porad psychologicznych,
sesji psychoterapeutycznych,
spotkań terapeutycznych,
wsparcia\wizyt pielęgniarki
wizyt domowych/środowiskowych.

Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów. Każde podejmowane przez nas działanie jest indywidualnie dopasowane do potrzeb osoby objętej opieką.

Oferujemy usługi odpłatne w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz opiekę środowiskową dla osób tego wymagających w Zespole Leczenia Środowiskowego (NFZ).

Prowadzimy diagnozę i leczenie zaburzeń psychicznych, farmakoterapię i analizę dotychczasowego leczenia, wsparcie w kryzysie psychicznym, psychoedukację na temat leczenia i objawów zaburzeń w zdrowiu psychicznym, poradnictwo w uzależnieniach. Informujemy o możliwości skorzystania z form dziennego wsparcia i leczenia.

KOMU POMAGAMY?

Naszą pomoc oferujemy wszystkim osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym: osobom z zaburzeniami lękowymi, nerwicowymi, depresyjnymi, zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, bezsennością, zaburzeniami na podłożu przewlekłego stresu, zaburzeniami pamięci osobom z rozpoznaniem schizofrenii i innych psychoz, zaburzeń afektywnych (depresja, mania) oraz organicznych zaburzeń psychicznych np. otępienia osobom ze wskazaniem długoterminowego leczenia z powodu zaburzeń w zdrowiu psychicznym, które pozostają dłuższy czas w domu osobom potrzebującym czasowej pomocy i wsparcia w okresach nasilenia choroby osobom w pierwszym epizodzie choroby psychicznej osobom doświadczającym problemów w funkcjonowaniu powstałych na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego osobom, które dotychczas często powracały do szpitala psychiatrycznego  

Wsparcia udzielamy także członkom rodzin i opiekunom osób z zaburzeniami psychicznymi W razie wskazań do objęcia opieką środowiskową (domową) w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub psychiatry (NFZ)

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY

GRZEGORZ MAŁAJ
Lekarz, specjalista psychiatra II stopnia, specjalista terapii środowiskowej, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie szkolenia
EMILIA WALĘCIUK-WARCHOCKA
Psychoterapeuta, w trakcie szkolenia w krakowskiej szkole psychoterapii do uzyskania certyfikatu w modelu zintegrowanym, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP, specjalista terapii środowiskowej, terapeuta Otwartego Dialogu, trener Asystentów Zdrowienia, specjalista piel. psychiatrycznego.
KATARZYNA KUZIOŁA
Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. Ukończyła 4 letni kurs psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP
ANNA BYTYS
Psychoterapeuta systemu rodzinnego i par, ukończyła kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP, w trakcie szkolenia do certyfikatu. Psychoonkolog, posiada wieloletnie doświadczenie z osobami potrzebującymi wsparcia. Certyfikowany realizator programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, terapeuta EEG Biofeedback, pedagog.
EDYTA MATEJEK
Psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, trener terapii ręki I i II stopnia, certyfikowany trener umiejętności społecznych
JUSTYNA GALIŃSKA-WALAS
Psycholog, trener coachingu, asystent psychodramy w trakcie szkolenia I stopnia w Polskim Instytucie Psychodramy. W pracy korzysta z metod związanych z arteterapią, pracą z ciałem, psychodramą
AGNIESZKA SZYSZKOWSKA
Psycholog z doświadczeniem w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia. Pracujący terapeutycznie w nurcie poznawczo – behawioralnym w trakcie szkolenia „Inter Ego" atestowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

CENNIK

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
porada lekarska diagnostyczna (pierwsza wizyta) 120 zł
porady lekarskie (kolejne wizyty) 100 zł
50 min. sesja psychoterapii 100 zł
50 min. sesja coachingowa 100 zł
90 min. sesja psychoterapii małżeńskiej / par / rodzinnej 150 zł
porada psychologiczna 100 zł
diagnoza psychologiczna od 150 zł
wizyta domowa 200 zł

KONTAKT I REJESTRACJA

REJESTRACJA:
tel: 81 752 02 88
rejestracja@centrumzdrowia-leczna.pl
czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00-20.00

Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej - Porady i Sesje ONLINE

DANE FIRMOWE

Centrum Zdrowia G. Małaj,
E. Walęciuk-Warchocka sp.j.
ul. Szkolna 4, 21-010 Łęczna

REGON: 369546865
NIP: 7123362810
KRS: 0000720244
nr konta: Bank BGŻ BNP Paribas S.A 77160014621818512080000001

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM ZDROWIA G. Małaj, E.Walęciuk-Warchocka Spółka Jawna, ul. Szkolna 4, 21-010 Łęczna
Kontakt do administratora danych osobowych: email: biuro@centrumzdrowia-leczna.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora - ul. Szkolna 4, 21-010 Łęczna.